Μηνιαίο Αρχείο: Ιουλίου 2016

 

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ της Ένωσης στις 11 Ιουλίου 2016 από τα νέα μέλη που υπερψήφισε η Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2016.