Μηνιαίο Αρχείο: Δεκεμβρίου 2014

 

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόκειται για τις δράσεις «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» που θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν από ανέργους.
Δημοσιεύτηκε στις
Κανένα Σχόλιο
Κατάργηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για 1.039 επαγγέλματα

Κατάργηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για 1.039 επαγγέλματα

Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες - επαγγέλματα
Δημοσιεύτηκε στις
Ανήκει στις Επικαιρότητα
Κανένα Σχόλιο