Μηνιαίο Αρχείο: Απριλίου 2014

 

Προσφορά και ζήτηση εργασίας

Προσφορά και ζήτηση εργασίας

Προσφορά και ζήτηση εργασίας από την ηλεκτρονική σελίδα της Ενώσεις Εταιριών Ανατολικής Αττικής.
Δημοσιεύτηκε στις
Ανήκει στις Εργασία
Κανένα Σχόλιο
Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγχουν και να πιστοποιούν την καταλληλότητα του ανυψωτικού μηχανήματος τους για ασφαλή χρήση και να τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και οι οδηγίες του κατασκευαστή για την συντήρηση – χειρισμό του. Η επιθεώρηση εργασίας διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους στις επιχειρήσεις για να διαπιστώσει αν έχουν πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων (CLARKS γερανογέφυρες) και επιβάλει πρόστιμα ευρώ 2.500 για κάθε παράληψη.
Δημοσιεύτηκε στις
Ανήκει στις Νομικά νέα
Κανένα Σχόλιο
Έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

Έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων

Η επιθεώρηση εργασίας διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους στις επιχειρήσεις για να διαπιστώσει αν έχουν πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων (CLARKS γερανογέφυρες) και επιβάλει πρόστιμα ευρώ 2500 για κάθε παράληψη.