Μηνιαίο Αρχείο: Ιανουαρίου 2014

 

Μείωση χρεώσεων ηλεκτρισμού στη Μέση Τάση

Μείωση χρεώσεων ηλεκτρισμού στη Μέση Τάση

Μετά από πιέσεις της Ε.ΚΑ.ΜΕ.ΤΑ η μείωση χρεώσεων ηλεκτρισμού στη Μέση Τάση

Δυναμική παρέμβαση της Ένωσης για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

Η Ένωση Εταιρειών Ανατολικής Αττικής έχει ολοκληρωμένη πρόταση και μπορεί να προτείνει λύσεις.