Ε.Ε.Α.Α.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  

IKA-ΕΤΑΜ

ΟΑΕΔ

Δήμοι Ανατολικής Αττικής

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Τεχνικό Επιμελητήριο

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο

Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο

Ελληνο-Ολανδικός Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο

Αραβοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και ΑναπτύξεωςΔίκτυο Enterprise Europe Network

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΕΠρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI)

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ

Επιτροπή των Περιφερειών

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Η Ευρώπη σου – Επιχειρήσεις

Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα και Καινοτομία CORDIS

TED (Tenders Electronic Daily)

Δοκιμαστική Ομάδα Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (EBTP)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: Οικονομία – Επιχειρήσεις – Καινοτομία (ΕΚΤ)